Kako su ekonomske krize oživile ideje Karla Marxa - Monitor.hr
26.02. (12:00)

"Otuđeni rad stvara osnovu svih drugih oblika otuđenja u društvu"

Kako su ekonomske krize oživile ideje Karla Marxa

Godina Friedricha Engelsa – DW – 28.11.2020

Engelsa je owenovcima posebno privuklo upravo njihovo suprotstavljanje konkurenciji, osobito u ekonomskom životu. Bitna karakteristika konkurencije bila je razdvajanje interesa. U trgovini cilj je bio “kupiti jeftino, a prodati skupo” te tako u svakoj razmjeni stvoriti dijametralno suprotstavljene interese. Slobodna trgovina bi takav sustav učinila univerzalnim. Taj “nečasni natjecateljski rat” učinio je sve da razbije nacionalnosti, univerzalizira neprijateljstvo, preobrazi čovječanstvo u hordu gladnih zvijeri. Kroz tvornički sustav on će dovesti i do raspada obitelji. Owenovska kritika konkurencije i trgovačkog društva oslanjala se na dominantna polazišta anglo-francuskog senzacionalizma i materijalizma iz 18. i ranog 19. stoljeća. Čovjek je, prema tom prikazu, životinja, prirodno biće koje traži zadovoljstvo i izbjegava bol. Njegov karakter oblikuje okolina u kojoj je odgajan. No, “čovjek”, kako piše Karl Marx 1844., “nije tek ‘prirodno biće’, nego ‘ljudsko prirodno biće’. Njegovo mjesto podrijetla nije priroda nego povijest, a svoje djelovanje učinio je ‘predmetom svoje volje'”. Nacional


Slične vijesti