Mondrianova slika 75 godina bila je okrenuta naopako - Monitor.hr

Slične vijesti