Nekoliko opažanja o kontradikcijama borbe za društvenu pravdu danas - Monitor.hr
26.08. (19:30)

Tko se smije boriti?

Nekoliko opažanja o kontradikcijama borbe za društvenu pravdu danas

Zanimljiv tekst na Peščaniku na temu boraca za pravdu: U univerzumu internet folklora osobe koje se glasno zalažu za društvenu jednakost već dugo su izložene ruganju, a kao njihov pravi cilj ističe se postizanje ličnog osećaja moralne superiornosti. Kritika s internet desnice je zlonamerna, ali se ne možemo reći da je i sasvim netačna. Postoji rascep između onih koji u centar borbe postavljaju pitanja identiteta i onih koji u centar postavljaju pitanja klase i klasnu borbu; rascep između visoko obrazovanih koji se bave pitanjima društvene pravde profesionalno i/ili iz uverenja i onih koji posledice društvene nejednakosti najdirektnije osećaju na svojoj koži. Van pomenutih pukotina, levi politički spektar trpi štetu zbog još jedne, možda i temeljnije stvari – podriva ga pomodnost.


Slične vijesti