Neurokirurg Darko Chudy kod Stankovića: Psihološka testiranja liječnika neka bolnica ima, druga ih nema - Monitor.hr
19.11. (23:00)

Slušaj doktora

Neurokirurg Darko Chudy kod Stankovića: Psihološka testiranja liječnika neka bolnica ima, druga ih nema

Dr. Chudy objasnio je o kakvim psihološkim testiranjima je riječ, zbog kojih navodno liječnici idu iz Hrvatske. Kaže da to nije neka borba za pravdu, već više borba za mlade ljude, koji stvarno žele ostati u Hrvatskoj.Onan isu standardizirana, a i ne provodi ih svaka bolnica. Nakon što je kandidat za specijalizaciju završio Medicinski fakultet, položio sve ispite na fakultetu, položio državni ispit, dobio od Hrvatske liječničke komore odobrenje za samostalni rad, radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, hitnoj pomoći – i sad dobiva psihološko testiranje na kojem ne prolazi – to nije dobro – kaže Chudy, nadodavši kako ne možeš sve prepisati od Amerikanaca, koji testiranja rade za svoju populaciju. Za hrvatsko javno zdravtstvo kaže da je izvrsno, i to zahvaljujući predanim liječnicima i entuzijastima. HRT


Slične vijesti

21.11. (17:00)

Zdravlje kao luksuz

Darko Chudy, Nedjeljom u 3: Čovječanstvo će se u budućnosti moći liječiti samo ako je jako bogato

Karl Marx je dobro rekao: „Privatne kompanije, bez obzira čime se bave, opravdavaju svoje postojanje samo profitom“. Prema tome, i medicinska i farmaceutska industrija postoje samo da bi ostvarivale profit. Grubo i ružno rečeno, ali to je istina. Postoje li već danas zahvati koji su toliko skupi, a spašavaju ljudske živote ili bitno poboljšavaju kvalitetu života, da si ih ne mogu priuštiti zemlje i ljudi koji nemaju velike prihode? Postoje. Posljednji primjer je rekonstrukcija pomoću neurostimulatora ljudi koji imaju presječenu kralježnicu. To je užasno skupa terapija, milijune eura košta. Htjeli bi si priuštiti svi na svijetu, ali neće moći. Ne mogu danas, a neće moći niti za sljedećih 20 godina. Izdvojene misli neurokiruga Darka Chudyja kod Stankovića u produžetku nedjeljne emisije.