Obiteljski liječnici više neće izdavati potvrde za bolovanje, vrtić i školu - Monitor.hr
10.10.2016. (18:19)

Manje papira

Obiteljski liječnici više neće izdavati potvrde za bolovanje, vrtić i školu

Umjesto ispričnica i potvrda o bolesti obiteljski liječnici sada će izdavati potvrde o zdravstvenom stanju koja uz osobne podatke pacijenta sadrži njegove kronične bolesti i akutnu bolest. Upisivat će se i neka važna ranije potvrđena dijagnoza poput psihoze ili teške depresije iako se u trenutku traženja potvrde pacijent od njih ne liječi (važno primjerice za dozvolu za oružje). Potvrda može imati i dodatak da se ‘izdaje na zahtjev pacijenta’ tako da može biti iskorištena više puta. Večernji


Slične vijesti

21.09.2016. (12:51)

Kvaka 22

Liječnici učenicima savjetuju da ne dolaze, a ispričnicu uvjetuju – dolaskom

Vijeće liječnika obiteljske medicine najavilo je da od 1.10. liječnici više neće ispisivati ispričnice za izostanak s nastave ako se učenici nisu liječili kod njih, no Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera propisuje da svaki sat izostanka zbog bolesti mora biti ispričan liječničkom ispričnicom. Paradoksalno, dok liječnici inzistiraju da roditelji ne dovode djecu na pregled ako to nije nužno (kako bi se smanjile gužve u čekaonicama, opterećenost liječnika i mogućnost zaraze), zahtijevaju da dijete po ispričnicu dođe u ordinaciju. Glas Slavonije

18.09.2016. (11:43)

Pardon skužajte

Obiteljski liječnici od 1. listopada više ne pišu ispričnice

Obiteljski liječnici od 1. listopada đacima više neće ispisivati ispričnice za izostanak s nastave, zaključeno je na Vijeću Koordinacije hrvatske obiteljske medicine u Metkoviću. Ispričnice se davati samo onim đacima koje su stvarno i liječili, a u ostalim slučajevima, poručuju, to je stvar roditelja i nastavnika. Među zahtjevima s kojima će izići pred novu zdravstvenu administraciju jest i dodjela koncesija (privatne prakse) svim liječnicima primarne zdravstvene zaštite koji to žele po hitnom postupku te hitne izmjene zakona koji to regulira. HRT