14.01. (13:30)

Od 1. siječnja uveden jednostavni postupak stečaja potrošača

U jednostavni postupak stečaja mogu krenuti svi oni građani koji u “Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu do 20.000 kuna po osnovi glavnice i neprekidno su u blokadi duže od tri godine”. Slobodna je pitala mogu li se vjerovnici, odnosno različiti davatelji usluga, pobuniti protiv otvaranja ovog jednostavnog postupka stečaja, odgovor je: “Neće imati pravo glasa, ako se u tri godine neki vjerovnik nije naplatio, onda, ni neće, to se jednostavno mora tretirati kao greška u poslovanju.”Slične vijesti