Postnikov: Zagrebački spomenik Židovima - počiva na laži i razdvaja žrtve - Monitor.hr
28.03. (16:30)

Borisova lista

Postnikov: Zagrebački spomenik Židovima – počiva na laži i razdvaja žrtve

Upravo zato što budući zagrebački spomenik u svojim temeljima počiva na laži, a u izvedbi na simboličkoj otmici, on će naposljetku, kada za mjesec i po dana bude svečano otkriven, usput otkriti i nekakvu istinu o Zagrebu. Otkrit će istinu o gradu čijeg se sjećanja na židovske žrtve unaprijed odriču i lokalna židovska općina i Svjetski židovski kongres. O gradu koji vlastite žrtve razdvaja vjerujući da su neke vrijedne spomena, a druge prešućivanja – komentiraju Novosti spomenik Židovima koji će niknuti na zagrebačkom glavnom kolodvoru – piše Boris Postnikov za Novosti.


Slične vijesti