Prijedlogom rebalansa deficit proračuna opće države 4,5% BDP-a, procjena rasta skočila s 5 na 9% - Monitor.hr
28.10.2021. (18:00)

Prijedlogom rebalansa deficit proračuna opće države 4,5% BDP-a, procjena rasta skočila s 5 na 9%

Vlada je poslala u saborsku proceduru rebalans državnog proračuna za ovu godinu, kojim je proračunski deficit opće države podignut s ranije projiciranih 3,8 na 4,5 posto, uz rast prihodne strane za 3, a rashodne za 6 milijardi kuna te smanjenje udjela javnog duga u BDP-u na 83,1 posto BDP-a. Izmjenama i dopunama državnog proračuna za 2021. godinu ukupni prihodi proračuna povećavaju se za 3,3 milijarde kuna, na 153,6 milijardi kuna, a rashodi za 6 milijardi na 173,3 milijardi kuna. Očekuje se da će državni proračun bilježiti manjak u iznosu od 19,7 milijardi kuna ili 4,7 posto BDP-a, dok će manjak opće države po metodologiji ESA 2010 biti 18,9 milijardi kuna ili 4,5 posto BDP-a. T-portal


Slične vijesti

20.11.2016. (11:07)

Ministarstvo financija izvršilo izmjene u proračunu: Najveći gubitnici – udruge

15.09.2015. (10:55)

Predizborni mamac

Još 430 milijuna kuna za doplatke i naknade

Vlada će na izvanrednoj sjednici predložiti rebalans proračuna od 1,2 milijarde kuna i privremeni tromjesečni proračun za 2016. Ministarstvu rada ide 130 milijuna, 150 milijuna za socijalna davanja, a 300 milijuna za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Najznačajnije promjene su dodatni izdaci za plaće, dječje doplatke, naknade za prijevoz, porodiljne naknade, socijalne naknade. Konkretno, trebale bi se povećati naknade koje roditelji dobivaju nakon što dijete navrši 6 mjeseci, ostatak novca ići će za zbrinjavanje ugroženih kategorija građana. HRT