Prvi 'milenijalac' kojeg će papa Franjo proglasiti svecem - Monitor.hr
25.05. (17:00)

Kako na webu, tako i na zemlji

Prvi ‘milenijalac’ kojeg će papa Franjo proglasiti svecem

Carlo Acutis umro je 2006., u dobi od 15 godina, što znači da će biti prvi milenijalac – osoba rođena od ranih 1980-ih do kasnih 1990-ih – koji će biti proglašen svetim. Carlo je talijanski blaženik poznat po dokumentiranju svjetskih euharistijskih čuda i njihovoj katalogizaciji na mrežnoj stranici koju je sam stvorio nekoliko mjeseci prije smrti. Početkom listopada 2006. dijagnosticirana mu je leukemija, od čega je umro samo tjedan dana kasnije. Blaženim je proglašen u Assisiju 10. listopada 2020. Zbog postavljanja kataloga euharistijskih čuda online poznat je i kao “Božji influencer”, a i samom mu pripisuju dva čuda. BBC


Slične vijesti

03.06. (23:00)

Blaženi naš

Odobrena beatifikacija pokojnog kardinala Franje Kuharića

Iz Vatikana je stigla obavijest o tome kako počinje proces beatifikacije kardinala Franje Kuharića, 22 godine nakon njegove smrti. Tko je uopće bio kardinal Kuharić? Nadbiskup Alojzije Stepinac ga je za svećenika zaredio 1945., što je kardinalu Kuhariću uvijek bilo na ponos. Kapelansku službu odrađivao je u Hrvatskom zagorju, u župi Radoboj. Noću je spavao u privatnim kućama, jer je vladao veliki progon svećenika, dok se nije nastanio kod obitelji Razum gdje je živio sve do 1955. godine. Nije se htio odvojiti od vjernika svoje župe. Zagrebačkim biskupom postao 1964., a bulom pape Pavla IV., od 16. lipnja 1970., imenovan je zagrebačkim nadbiskupom. Kardinalom je imenovan 1983. godine. Branio je pravo Hrvatske na njezinu samostalnost, ali je i s krajnjom otvorenošću ustajao na obranu potlačenih, naglašavajući kršćanska načela pravednosti i ljubavi. Preminuo je 11. ožujka 2002. godine. Na isti dan, deset godina kasnije, kardinal Bozanić najavio je pokretanje postupka za njegovu beatifikaciju. Danas