Rad od kuće: Naknada troškova poslodavca bi neoporezivo stajala 66,37 eura na mjesec - Monitor.hr
21.02.2023. (19:00)

Postoji razlika između rada na daljinu i rada na izdvojenom radnom mjestu

Rad od kuće: Naknada troškova poslodavca bi neoporezivo stajala 66,37 eura na mjesec

5 savjeta za produktivan rad od kuće - HSM

Izmjenama Zakona o radu definirano je kada i koliko poslodavac može nadoknaditi radniku troškove rada od kuće. Ako bi preuzeo obvezu isplatiti mu 3,98 eura po danu za 22 radna dana u mjesecu, ukupan iznos bio bi 87,56 eura, ali neoporezivi iznos ograničen je na 66,37 eura. Na ostatak se plaćaju porez i doprinosi. Dnevno ograničenje neoporezivog iznosa implicira obvezu vođenja evidencija o broju radnih dana koje je radnik radio od kuće. Radnik koji ostvari neoporezivu naknadu za rad od kuće ne mora dokazivati da su mu nastali troškovi, a ni za porezne svrhe nije relevantno koji su to troškovi.  Naknada je određena u paušalnom iznosu i ne ovisi o stvarnim radnikovim izdacima. Ako je ugovorena manja naknada od neoporezivog iznosa, ugovoreni iznos isplaćuje se neoporezivo; a ako je ugovoren veći iznos naknade, razlika se isplaćuje kao plaća u poreznom smislu. Lider


Slične vijesti