Rakovi, žohari i drugi njima slični – sirovina za bolje baterije - Monitor.hr
19.11. (22:00)

Znači - može farma žohara?

Rakovi, žohari i drugi njima slični – sirovina za bolje baterije

Od hitina, od kojih je izgrađena ljuštura kukaca, se ne izrađuje ništa. Ali zato gel od kitozana, tvari koja se dobiva od hitina, je kruti elektrolit izvrsnih električnih i mehaničkih svojstava, a usto je posve biorazgradiv. Je li to elektrolit za buduće cink-ionske baterije? Hitin i kitozan već je našao mnoge primjene, a uskoro bismo ga mogli imati u svakom automobilu, što znači da bi uzgoj člankonožaca – radi proizvodnje hitina – mogla postati unosna grana poljoprivrede. Kitozanski bi separator stajao 4,2 dolara po kvadratnom metru ili 46,5 dolara po kilogramu, što znači da ne bi bio ništa skuplji od separatora koji su danas u upotrebi. Kitozanski gel je osim toga teško zapaljiv, no najvažnije mu je svojstvo da je ne onečišćuje okoliš. Nenad Raos za Bug.


Slične vijesti