Sanja Modrić razgovarala znanstvenicom koja se bavi fenomenom prostitucije: Vrijeme je sazrelo za promjenu i stvaranje uključivijeg društva - Monitor.hr
08.09.2021. (17:00)

O pokušaju linča

Sanja Modrić razgovarala znanstvenicom koja se bavi fenomenom prostitucije: Vrijeme je sazrelo za promjenu i stvaranje uključivijeg društva

Zahtjev da se ograniče prava osoba koje su se ranije bavile ili se bave prostitucijom, u potpunom je nesuglasju sa standardima zaštite ljudskih prava, kao i preporukama Europskog parlamenta, u kojima se državama nalaže da uspostave mehanizme podrške i mehanizme izlaza za one koje iz prostitucije žele izaći. Mi takve programe pomoći i podrške tek trebamo graditi jer nemamo nikakve. I to je rupa u sustavu, a ne to što se takva osoba zaposlila u sustavu… Stigmatizacija i marginalizacija su ogromni problemi. Jedan od načina da se to spriječi je širenje svijesti o nedopustivosti diskriminacije i osuđivanja tih osoba. Stekla sam dojam da su članci u Slobodnoj Dalmaciji išli u smjeru pritiska na sustav. Ali nadam se da je nadležnom Ministarstvu i centrima za socijalnu skrb jasno da bi bilo kakvo šikaniranje, marginaliziranje ili diskriminacija ove osobe ili bilo koje druge osobe koja se bavila ili se bavi prostitucijom bili nedopustivi – kaže dr. Ivana Radačić u intervjuu sa Sanjom Modrić za Telegram.


Slične vijesti