Satelit pratio let sokola od Južne Afrike do Finske, 10.000 kilometara u 42 dana - Monitor.hr
11.10.2021. (23:00)

Air Hawkeye

Satelit pratio let sokola od Južne Afrike do Finske, 10.000 kilometara u 42 dana


Slične vijesti