Sinan Gudžević: Priča o lopti i putu u Kambodžu - Monitor.hr
29.03.2018. (17:30)

Bala, bola, balon

Sinan Gudžević: Priča o lopti i putu u Kambodžu

“Balun i lopta nekada su bili jedna reč kao što su Hermes i Afrodita stolećima živeli u jednom ljudskom biću pod federativnim imenom Hermafrodit. Ta jedna reč je bila ballotta. Onda se negde nešto u reči uzbururetilo, bururet se nije smanjivao no je rastao, pa je porastao dotle, da se na kraju reč raspala”, piše Sinan Gudžević za Novosti.


Slične vijesti