Streaming preuzima dominaciju u budućnosti televizije - Monitor.hr
18.09. (10:00)

Iluzija izbora iluzije

Streaming preuzima dominaciju u budućnosti televizije

Gledateljima su u ponudi brojni programski sadržaji na jednak način kao što su čitateljima ponuđene knjige u knjižnici. Sadržaj mogu gledati na brojnim platformama kao što su računala, mobiteli, tableti, pametni kućni televizori koji su priključeni na internetsku vezu. ‘Video na zahtjev’ napravio je revolucionaran pomak u načinu gledanja i doživljavanja televizijskih i sličnih sadržaja – on je izravno i nepovratno utjecao na navike gledatelja i na taj način promijenio njihova stajališta prema sadržajima na tradicionalnim televizijama. Medijski teoretičari navode uslugu ‘videa na zahtjev’ koju pruža internetska televizija kao najveću konkurentsku prednost ovog medija nad tradicionalnom televizijom. Tradicionalne televizije imaju najveću mogućnost ostvariti se kroz usmjeravanje resursa prema internetskoj televiziji i streaming servisima, ali nažalost rijetke tu priliku uopće razmatraju. Aljazeera


Slične vijesti