16.05. (12:00)

25 članova senata Alabame glasalo je za zakon za zabranu pobačaja i njih svih 25 su – muškarci