07.06. (22:00)

Trenutak za Dalai Lamu

29.04. (13:00)

Dobro dođe

Dalai Lama o upravljanju emocijama

11.03. (15:00)

Dalai Lama: Što je stvarni mir?

Mir nije tek puko odsustvo nasilja ili uznemiravanja. To je kad postoji mogućnost sukoba, ali vi svjesno izbjegavate nasilje i primjenjujete načine za rješavanje problema mirnim putem. To je stvarni mir.

26.10.2018. (16:30)

Nisam samo čovjek, već čestica života u svemirskom beskraju

Nisam samo Hrvat i Dinamovac već ljudsko biće

07.09.2018. (20:38)

Podsjetnik: kulirajte s materijalizmom, duh je gladan

28.07.2018. (11:30)