19.04. (11:00)

Latinka Perović: Dubina moralnog i intelektualnog pada Srbije je tolika da u društvu ne može brzo doći do promjena

29.07.2016. (19:57)

Susjedova krava iste sudbine

Latinka Perović: Živimo u jednopartijskom sustavu

“Naše vlasti su bahate, raspolažu pretjeranom količinom moći, ne razvijaju institucije i ne poštuju pravila i procedure. Ako nemate alternativu u društvu, ako se nakon sloma državnog socijalizma nakon 25 godina vraćate na ono što je tome prethodilo, pa čak i na granice represivnog aparata, onda ne možete imati ni opoziciju. Onda dolazite u situaciju da se desnica i ljevica bitno ne razlikuju”, ocjenila je povjesničarka Latinka Perović stanje u Srbiji, a smatra i da male stranke ulaze u parlament kako bi sudjelovale u podjeli moći, a ne njezinoj kontroli. N1