Arhiva LUCA - Monitor.hr
04.08.2016. (05:30)

Naučila plivat u međuvremenu

Pronađen predak svih živih bića na Zemlji – bakterija s dna mora

Posljednji zajednički predak svih živih organizama na Zemlji živio je prije oko četiri milijarde godina, u dubokim vulkanskim otvorima na dnu oceana – bio je to anaerobni organizam koji je živio u okruženju bez kisika i konzumirao minerale. LUCA (Last Universal Common Ancestor) je prerađivao ugljični dioksid i dušik, ovisio je o vodiku kao izvoru energije, bio je termofilan i odgovarao mu je vruć okoliš, a smatra se da geni tog pretka još uvijek postoje u živim organizmima, posebno u modernim bakterijama poput clostridiuma. Novi list, NY Times