Uspori, uživaj u životu - Monitor.hr
02.06.2019. (22:30)

Uspori, uživaj u životu

TED nudi čak sedam kratkih predavanja o umijeću i ljepoti sporog življenja. Slow down! Enjoy life.


Slične vijesti