Vrijeme potrebno za razgradnju u moru - opušak 5 godina, plastična boca 450 godina - Monitor.hr

Slične vijesti