Zagreb danas drugi najzagađeniji grad na svijetu! - Monitor.hr
01.11.2021. (11:00)

Disanje na škrge

Zagreb danas drugi najzagađeniji grad na svijetu!

Podaci IQAir-a, švicarskog portala koji svakodnevno mjeri kvalitetu zraka diljem svijeta, ukazuju da je danas Zagreb drugi najzagađeniji grad u svijetu. S obzirom na gustu maglu tijekom jutra, ali i početak sezone grijanje te promet i industriju, tomu se ne treba čuditi. Najzagađeniji je česticama PM 2.5, koje su 11,7 puta više od preporučenih vrijednosti Svjetske zdravstvene organizacije, a nastaju sagorijevanjem fosilnih goriva. Tportal


Slične vijesti