Broj ljudi u ekstremnom siromaštvu od 1820. do 2015. - Monitor.hr

Slične vijesti

05.10.2015. (09:17)

Ali više ekstremno neimućnih

Ekstremno siromašnih po prvi puta manje od 10% svjetske populacije

Broj ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu po prvi će puta past na ispod 10% svjetske populacije, objavila je Svjetska banka. Njihova je projekcija za 2015. da je u ekstremnom siromaštvu 702 milijuna ljudi, što je 9,6% svjetske populacije, dok je 2012. broj ekstremno siromašnih bio 902 milijuna ljudi, odnosno 12,8% tadašnje populacije planete. Promjena u brojci dolazi nakon što je Svjetska banka povisila granicu ekstremnog siromaštva – život sa 1,25 dolara na dan na 1,90 dolara na dan. Guardian