Kako kupiti nekretninu putem elektroničke javne dražbe - Monitor.hr
25.06.2023. (14:00)

Nikad lakše do stana

Kako kupiti nekretninu putem elektroničke javne dražbe

Prodaja nekretnine obavlja se elektroničkom javnom dražbom. Ona započinje objavom poziva na sudjelovanje u e-Dražbi koji se objavljuje na internetskim stranicama Fine. Uvjeti prodaje sadrže:

  • opis nekretnine koja se prodaje
  • naznaku prava koja prestaju prodajom (npr. ako je upisana hipoteka banke, ona prestaje prodajom)
  • naznaku je li nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji u nekretnini ili je nekretnina slobodna, odnosno je li nekretnina dana u najam ili zakup
  • procijenjenu vrijednost nekretnine
  • cijenu po kojoj se nekretnina može prodati
  • rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu
  • način prodaje
  • iznos i način uplate jamčevine

Prodajom nekretnine ovršenik gubi pravo posjeda nekretnine i dužan ju je predati kupcu odmah po dostavi zaključka o predaji nekretnine kupcu. Zgradonačelnik.hr


Slične vijesti

18.10.2023. (16:00)

Kućo stara

Grad Koprivnica prodaje kuće na javnoj dražbi, neke možete dobiti za samo 1800 eura

Riječ je o imovini koju je Grad naslijedio nakon smrti vlasnika koji nisu imali nasljednika ili su se oni odrekli nekretnina zbog dugova. Posebno zanimanje vlada za kuću i pripadajuće nekretnine čija je početna cijena samo 1800 eura. Radi se o napuštenoj klijeti na margini grada na zemljištu površine 402 kvadrata, ali zato na bajkovitoj lokaciji okruženoj prirodom. Kako je doznala Danica, njezin je vlasnik davno umro. No, papiri su čisti. Niske cijene za ove nekretnine su pravo čudo, u odnosu na trenutne tržišne cijene kuća i stanova.