Opći dug države porastao na 287,7 milijardi kuna - Monitor.hr
04.06. (18:30)

Općenito na posuđenoj lovi

Opći dug države porastao na 287,7 milijardi kuna

U odnosu na kraj 2018. dug opće države bio je viši za gotovo tri milijarde kuna ili jedan posto, a u odnosu na veljaču 2018. dug je viši za gotovo šest milijardi kuna ili 2,1 posto. Razlog – povećana unutarnja komponenta javnog duga, analizira RBA.Slične vijesti

21.11.2018. (13:45)

Svako dijete u Hrvatskoj kad se rodi dužno je deset tisuća eura

28.06.2016. (13:56)

Država se zadužila za 562 milijuna kuna, daleko više od plana

Ministarstvo financija na aukciji je izdalo 562 milijuna kuna novih trezorskih zapisa, više nego što se planiralo, s rokom dospijeća od godinu dana, uz prosječnu kamatnu stopu od 0,94%. S obzirom da na naplatu dospijeva 323 milijuna kuna vrijednih trezoraca, ukupni dug po kunskim trezorcima povećan je za 239 milijuna, na 17,338 milijardi kuna. Poslovni

10.05.2016. (06:09)

Lekcija koje nema u udžbenicima

Povijest hrvatskog zaduživanja

U posljednjih 20 godina toliko nam je porasla zaduženost države da smo u većoj banani nego je bila bivša država kad se raspadala, piše Slobodna. Ukupni državni dug sada je 291 milijardu kuna, a 1996. je bio 30,8 milijardi kuna. Prije 20 godina je ukupni dug opće države iznosio 28,5% BDP-a, a danas je oko 87% BDP-a. Oko 18 milijardi kuna plaćamo samo kamata, dok je 19 milijardi bio proračun ’94.