Što se mijenja ako tijekom godine dostignete limit od 300 000 kuna prihoda - Monitor.hr
26.10.2021. (08:00)

Ažurno oporezivanje

Što se mijenja ako tijekom godine dostignete limit od 300 000 kuna prihoda

Do 2019. mali poduzetnici mogli su ostvariti prihode veće od 300 000 kn te bi im se novo porezno razdoblje računalo od prvoga siječnja sljedeće godine, no sada nakon dostizanja limita ulaze u sustav PDV-a s prvim danom sljedećeg mjeseca te im se mijenjaju porezne stope. Dužni su se prijaviti u registar poreznih obveznika, a zatim ih oporezuju po stopama od 13, 25 ili 5 % bez obzira na to je li dobra koja prodaje nabavio ili izradio ranije, dok još nije bio u sustavu PDV-a. Imaju pravo na naknadno priznati dio pretporeza prema osnovi ranije nabavljene dugotrajne imovine i prema osnovi zatečenih zaliha dobara, a koji se u slučaju dugotrajne imovine naknadno ispravlja ako od nabave nije prošlo više od deset godina, a za ostalu dugotrajnu imovinu ako od nabave nije proteklo više od pet godina. Samo se fizičkim osobama koje ostvaruju primitke po osnovi drugog dohotka ulaskom u sustav PDV-a ne mijenja način plaćanja poreza na dohodak i obveznih doprinosa. Lider.hr


Slične vijesti