Budućnost: Fotonaponske elektrane na višestambenim zgradama - Monitor.hr
07.10.2021. (09:30)

Ulaganje nije trošak

Budućnost: Fotonaponske elektrane na višestambenim zgradama

Kada će građani moći postavljati fotonaponske elektrane na zgrade, što su energetske zajednice, što nas očekuje u budućnosti… Kao što je mnogo puta istaknuto, situacije s klimatskim promjenama su alarmantne. Ljudi će morati početi razmišljati o tome što kupuju, što jedu, kakav prijevoz koriste, kako i koliko odvajaju otpad. Jedan od načina za smanjenje klimatskih promjena su obnovljivi izvori energije. S obzirom da EU želi do 2050. godine postati prvi klimatski neutralan kontinent, jedan od tih ambicioznih planova je i energetska obnova zgrada u cijeloj EU. To je svugdje veliki izazov, a u Hrvatskoj posebno, pogotovo nakon potresa koji su pokazali jednu tragičnu nefunkcionalnost državnih i gradskih institucija koje su trebale izaći s jednom vizijom i konkretnim rješenjima kako stvar pokrenuti. Potres je trebao biti prilika, i još uvijek je prilika, da se grad modernizira, ozeleni, učini održivim, naprednim i jednim ugodnim mjestom za život. Zgradonačelnik


Slične vijesti

03.05.2022. (10:00)

Smiješi nam se sunce

Raos: Tajna najljepše molekule koja izgleda kao nogometna lopta

To je molekula buckminsterfullerena, molekula C60 – šezdeset ugljikovih atoma povezanih u mrežu nalik na nogometnu loptu. Od njezina predstavljanja našlo se mnogo primjena za novu alotropsku modifikaciju ugljika, a sintetizirane su i mnoge slične molekule. Ako tome pridružimo nanocjevčice, vidimo da se s otkrićem molekule C60 rodila nova grana kemije. Istraživači su izračunali (ne i izmjerili!) kako bi mogla poslužiti kao materijal za izradu fotonaponskih ploča. Time se otvaraju nove perspektive pretvaranja Sunčeve energije u električnu. Fotonaponska ćelija temeljena na kompleksima molekulskih pokala bila bi debela samo nekoliko nanometara, pa bi se mogla s lakoćom ugrađivati u plastične folije i slične tanke i savitljive materijale. Nenad Raos za Bug.