Index Destination 2030 mjeri pripremljenost gradova na turizam, mjereno rastom turizma i sposobnošću gradova da se nose s tim rastom. Indeks mjeri 75 turističkih indikatora – uključujući koncentraciju posjetitelja, urbanu spremnost i angažiranost lokalne politike – kako bi se utvrdilo izazove s kojima se suočava 50 najvećih svjetskih gradova. BBC je razgovarao sa stanovnicima nekih od najvećih i najposjećenijih svjetskih gradova – Amsterdam, Barcelona, San Francisco, Prag, Toronto – kako je na njih djelovao rast broja posjetitelja, kako vlasti reagiraju na taj rast i kako turisti mogu pokazati poštovanje prema ljudima koji žive u tim gradovima.