Znanost o nebinarnim osobama: Valja razumjeti razliku između roda i spola - Monitor.hr
25.05. (12:00)

Više od muškaraca u haljinama

Znanost o nebinarnim osobama: Valja razumjeti razliku između roda i spola

Dok je spol biološki određen i odnosi se na fizičke karakteristike i čimbenike, rod je širi socijalni konstrukt koji uključuje uloge, ponašanja i identitete koje društvo pripisuje muškarcima i ženama. Sociologija također omogućuje prepoznavanje promjena uloga, ponašanja i identiteta. Transrodne osobe imaju rodni identitet koji se ne podudara s njihovim biološkim spolom pri rođenju, dok se nebinarne osobe ne identificiraju isključivo ni kao muškarci ni kao žene i odbacuju tradicionalnu podjelu na muško i žensko.

No, činjenica je da su kroz povijest mnoge kulture priznavale postojanje više od dva roda, iako ne na isti način kao danas. U Indiji postoje hidžre – muškarci koji se ponašaju kao žene, a nisu ni muško ni žensko. U Samoi postoje fa’afafine – muškarci koji preuzimaju ženske uloge i koje čine značajan sastavni dio tradicionalne kulture. Na Balkanu postoje Virdžineše – zaklete djevice koje su u vrlo patrijarhalnom društvu odlučile (ili su bile primorane) živjeti kao muškarci.

Upravo taj primjer pokazuje koliko je rod kulturno i društveno određen, jer je zapravo dovoljna definicija okoline da žena spolom i rodom, postane muškarac rodom, a da se pritom njena biologija zanemari i zatomi. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.


Slične vijesti

08.06. (22:00)

Društvo se mijenja jezično

Jezikova juha: Nebinarni kod

Ulazak nebinarnih osoba u javni prostor hrvatskoga jezika povukao je sa sobom potrebu da se ustanovi način na koji o takvoj osobi možemo pisati kada se služimo standardnim jezikom. Ne radi se o naivnome pitanju ‘Što je ispravno?’ s nekim manje ili više arbitrarnim odgovorom, već o realnoj nedoumici za većinu govornika. Kako se ni obični ni srednji rod tradicionalno ne koriste za ljude, još je 1966. prepoznata potreba za ne-binarnom zamjenicom, te lingvist Rolf Dunås predlaže hen (švedski), koji bi se odnosio na sve ljude bez obzira na rod. Trebalo je neko vrijeme da hen uđe u širu uporabu, prvo u specijaliziranim alternativnim izdanjima, a unazad desetak godina ulazi i u mainstream časopise, pa je 2012. izdana i prva slikovnica koja koristi isključivo hen za sve ljude.

Što se slavenskih jezika tiče, čini se da smo tek odnedavna postali svjesni potrebe za neutralnim oblicima te se to pitanje uglavnom poteže kada neka nebinarna osoba zadobije medijsku pažnju. U ruskome se, recimo, kod upoznavanja može u izravnome obraćanju koristiti zamjenica iz poštovanja вы ‘Vi’, kao i u hrvatskome, a kasnije uvijek možete upitati za preferencije. Riječ человек ‘čovjek/osoba’ iako gramatički muškoga roda smatra se rodno neutralnom, više negoli hrvatski čovjek. Jezikova juha u nastavcima, koju u obrocima sprema lokalni lingvist.

14.05. (01:00)

Ni muško ni žensko, kao u registraturi

Nebinarne osobe: Nije to ništa novo, to su razni rodovi koji se ne uklapaju u tradicionalni (zapadnjački) model dvojnosti muškoga i ženskoga roda

Američki Nacionalni centar za transrodnu jednakost (NCTE) navodi da nebinarni ljudi nisu ništa novo: kulture i društva diljem svijeta priznaju nebinarne identitete tisućljećima. Nebinarne osobe, prema tom Centru, nisu zbunjene svojim rodnim identitetom i ne slijede ‘novu modu‘. Neki, ali ne svi, nebinarni ljudi podvrgavaju se medicinskim postupcima kako bi njihova tijela bila usklađenija s njihovim rodnim identitetom. Iako ne trebaju svi nebinarni ljudi medicinsku skrb da bi živjeli ispunjenim životom, mnogima je ona kritična, pa čak i spasonosna. Danas je u znanstvenoj zajednici uglavnom prihvaćeno razlikovanje pojmova spola i roda. Spol je skup bioloških karakteristika, uglavnom se temelji na reproduktivnim organima. Rod je sociokulturni sustav normi i očekivanja koje ljudi imaju od pojedinca te čovjekov unutarnji osjećaj identifikacije i način na koji se drugi ljudi prema toj osobi odnose s obzirom na njezin rodni izričaj. Slobodna… Neka društva i kulture podrazumijevaju “treći spol” još otprije, primjerice Faʻafafine u Samoi, gdje su normalno prihvaćeni kao dio društva.