Sokol Marić u predstečaju Poreznoj upravi osporio 4,9 milijuna kuna duga - Monitor.hr
02.02.2018. (10:20)

Dug, koji dug?

Sokol Marić u predstečaju Poreznoj upravi osporio 4,9 milijuna kuna duga

Zastupnici tvrtke Sokol Marić u predstečaju na ročištu za ispitivanje tražbina osporili su potraživanja četrdesetak vjerovnika u ukupnom iznosu od 22,7 milijuna kuna. Među njima se posebno ističe osporena tražbina Porezne uprave od 4,9 milijuna kuna. Osporene su i tražbine Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, državnom Centru za restrukturiranje i prodaju i Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja u ukupnom iznosu većem od 1,2 milijuna kuna. Najveća je osporena tražbina Addiko banke, bivše Hypo banke, u iznosu od 8,4 milijuna kuna. Novi list


Slične vijesti

27.11.2023. (14:00)

Nema straha

Zbogom dužničkom ropstvu: Zbog jednog prekršaja, vjerovniku i do 70.000 eura kazne

Usklađivanjem našeg zakonodavstva s EU Direktivom 2021/2167, prema Vladinom prijedlogu konačnog Zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja, dužničko ropstvo odlazi u povijest, dok nova pravila jamče strogu regulaciju tržišta okupa dugova i zaštitu potrošača. Uz novi registar servisera potraživanja i kratak rok za usklađivanje rada agencija s novim pravilima, tu djelatnost čeka ubrzano licenciranje i stavljanje tržišta pod nadzor središnje banke i Financijskog inspektorata. Pored toga Hrvatska narodna banka postaje jedinstvena točka komunikacije u svrhu razmjene informacija između nadležnih tijela država članica EU. Vladin prijedlog je upućen u Sabor, i nakon 15-ak godina pravnog vakuuma, njime se detaljno propisuje jedna vrlo osjetljiva materija, ali pritom s neobično velikim brojem prekršajnih odredbi i propisanim sankcijama u slučaju kršenja zakona: naime, gotovo se trećina zakona odnosi na povrede i sankcije, a najviše zapriječene kazne penju se i do 130 tisuća eura. Poslovni

08.06.2023. (21:00)

Sjesti i plakati

Što učiniti ako ste ovršeni

Prije svega – prevencija. Plaćati račune na vrijeme, a ukoliko dođe do toga da niste u mogućnosti otplaćivati kredit, pokušajte se dogovoriti s bankom za moratorij. Za pomoć postoje i udruge. Ukoliko ste ovršeni, otvorite zaštićeni račun u Fini gdje možete tražiti sve dokumente besplatno. Ako imate dug, probaje dogovoriti da ga otplatite na rate. Ako imate pravo naslijediti imovinu od roditelja koji imaju dugove, a vi to ne želite, trebate napisati da se odričete imovine, jer se time odričete i duga. Ako ste blokirani i imate novac u čarapi – radije stavite novac na račun. Za više toga dobrodošli su Savjeti.

29.03.2023. (20:00)

Ovo više nije ni "iz šupljeg u prazno", ovo je porazno

Svaki šesti Hrvat kasni s plaćanjem računa, stanarine ili kredita za stan: Pred ovrhom 230.000 kućanstava

Novac - Ovršili mu penziju, a ima zaštićeni račun: 'Skinuli su mi 1000 kuna s mirovine'

Krenuli su prijedlozi ovrha za neplaćene račune iz prošle godine. Pred ovrhom je čak 230.000 kućanstava. Svaki šesti Hrvat kasni s plaćanjem režijskih troškova, stanarine ili otplatom kredita za stan, navodi Večernji. S udjelom stanovništva od 16,6 posto koje kasni s plaćanjem svojih obaveza Hrvatska je četvrta najlošija članica EU-a, nakon rekordera Grčke u kojoj više od trećine stanovništva ne plaća svoje obaveze na vrijeme, pa Bugarske i Cipra. Net

06.03.2023. (21:00)

Spremiti na sigurno

Koliko dugo treba čuvati plaćene račune

Jeste li ikada platili račun, a onda vam za nekoliko mjeseci ili godina stigne obavijest da niste, a u međuvremenu ste bacili račun i odrezak u kojem se vidi da ste platili? Ako je ili još nije, dobro je za svaki slučaj čuvati račune i odreske plaćenih računa da, čak i da vam dođe ovakva obavijest, možete dokazati da ste ga platili. Preporučuje se da se računi spreme uredno u fascikl koji ćete čuvati na sigurnom mjestu. Računi koje je dobro čuvati najmanje jednu godinu su za električnu energiju, plin, vodu, dimnjačara, telefon i internet, pošta, pretplate… tri godine za komunalnu naknadu, pričuvu, dopunsko osiguranje, pet za kaznu za parking, šest za poreznu obvezu, a deset za obvezu nastalu pravomoćnom presudom. Nakon toga slijede zastare. Zgradonačelnik

23.12.2022. (08:00)

Nadam se da će uvažiti

Stručnjak za GDPR: Utjerivači dugova više vas neće moći maltretirati pozivima

Agencije za naplatu potraživanja otkupljuju dugove loših kredita od banaka i teleoperatera i potom ih same naplaćuju. Oni kojima je dug prodan žale se na postupanje tih agencija, no nitko im ne može pomoći jer su agencije osnovane kao trgovačka društva, a ne kao kreditne institucije. B2 Kapital većinom je otkupljivao loše kredite od banaka. Nakon afere najvećeg curenja podataka, iz AZOP-a su započeli istragu. Kako god završilo, ishod ovog slučaja malo će postrožiti zakonske regule. Dok je nedvojbeno da je agencija za naplatu potraživanja odgovorna za curenje podataka, banka je instanca koja je provodila nezakonitu obradu podataka broja mobitela. Ako je točna pretpostavka da banke imaju manje-više slične ili iste politike privatnosti, to znači da će ubrzo sve banke u RH morati mijenjati svoje politike privatnosti. Index

04.10.2022. (10:00)

Dug je zao drug

230.000 Hrvata je u blokadi, muškarci troše više od žena, 80,4 % građana ne uspije vratiti dug unutar godine dana

Five Easy Ways Startups Can Manage Debts From Day One

Ukupni evidentirani dug građana prema bankama je trenutno 18 milijardi kuna, i to samo glavnice, a ako uzmemo u obzir i dospjele neplaćene kamate svota se penje na 24,5 mlrd kuna. Trenutno je 230.000 blokiranih građana. Analiza potrošača koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje prema rodnom kriteriju, pokazala je da se više od 70 posto ukupnog duga Republike Hrvatske, a u nekim županijama i više, odnosi na dug muškaraca. Čak 80,4 posto građana Hrvatske ima dug koji traje više od 360 dana, a industrija u kojoj se nagomilalo najviše ovrha je trgovina na veliko i malo, nakon čega slijede sektor građevine i prerađivačka industrija. Građani su ukupno najviše dužni financijskom sektoru – bankama, kreditnim unijama, štedionicama, leasing kućama i osiguravajućim društvima. Ukupni dug potrošača u svim sektorima veći je od 18,4 milijarde kuna, pokazuju podaci na dan 31. kolovoza 2022. 24sata

29.03.2018. (14:27)

Peglanje kartice, najveće u državi

Ušteda od 50 milijuna eura godišnje – 1,8 milijardi novih kredita cestarima

Vlada je danas dala jamstva cestarskih tvrtkama (HAC, HC, ARZ) za dizanje kredita od 1,8 milijardi eura, čime će biti zamijenjeni stari, nepovoljniji krediti. Novi kredit je na rok od 12 godina, kamata od 1,95 posto, što će značiti uštedu od 50 milijuna eura godišnje. Prošle je godine na sličan način refinanciran dug od 1,275 milijardi eura, a iduće godine će biti još 400 milijuna eura. HRT

21.12.2017. (12:20)

Problem egzistencije

320.000 građana ima blokirane račune

Četvrtina Hrvatske trenutačno živi u blokadi zbog nemogućnosti plaćanja svojih obveza. Prema posljednjim podacima iz Fine koji se odnose na konac listopada, blokirana su 321.272 građana. Budući da ovrhe direktno pogađaju i obitelj osobe koja je u blokadi, ispada doista kako je milijun građana u životnim problemima zbog zaduženosti. Ipak, brojka je manja nego krajem rujna. Slobodna

06.11.2017. (23:30)

Godinama traje

Državna tijela već više od dva desetljeća vuku milijarde međusobnih dugova

Država i njezini izvanproračunski fondovi imali su krajem rujna ukupno 6,418 milijardi kuna dospjelih, a nepodmirenih obveza, što je 746 milijuna kuna više u odnosu na zadnji dan 2015. Što se tiče duga ministarstava i ostalih državnih tijela ona su 30. rujna ove godine imala 2,5 milijarde dospjelih, a neplaćenih obveza, što je 430 milijuna kuna više nego krajem 2015. Veliki je broj državnih tijela koji vuku i gomilaju stare dugove i po 20 godina. Novi list