Dinara postaje 12. park prirode u Hrvatskoj - Monitor.hr
23.05.2020. (20:00)

Dinara postaje 12. park prirode u Hrvatskoj

Budući park prirode, kako je najavljeno, trebao bi zaštititi površinu od 63.052 hektara na području Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije, što je najveće područje parka prirode nakon Velebita (200.000 hektara). Index


Slične vijesti

07.07.2022. (18:00)

Vjetre s Dinare, ne zaustavi se

Projekt “Dinara back to LIFE” proglašen među najboljim u obnovi prirode iz cijele Europske unije

Udruga Biom koja se bavi aktivnostima glede očuvanja okoliša, a među kojima je i projekt “Dinara back to LIFE” priopćila je kako je upravo njihov projekt proglašen među 19 najuspješnijih u cijeloj Europskoj uniji. Europska komisija je, uz svoj prijedlog Propisa o restauraciji prirode objavila kartu uspješnih projekata obnove prirode iz Europske unije te je projekt Dinara back to LIFE izdvojila kao jedan od 19 uspješnih iz cijele EU, kažu u udruzi Biom koja projekt vodi s projektnim partnerima: Hrvatskim šumama, Agronomski fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Lokalnom akcijskom grupom Cetinske krajine. Njihov se projekt, kažu, tako našao među malobrojnim projektima izdvojenim na karti primjera uspješnih projekata restauracije prirode u cijeloj Europskoj uniji te je jedini izdvojeni projekt iz Hrvatske. Green

26.06.2016. (16:32)

Na planinarsku kuću Puma na Dinari (1630 metara nadmorske visine) postavljena automatska meteorološka postaja – ovdje meteorološki podaci s postaje

19.01.2016. (15:48)

Svjetska organizacija za zaštitu prirode pokrenula 4,2 milijuna eura vrijedan četverogodišnji projekt “Zaštićena područja za prirodu i ljude” koji je nastavak projekta “Parkovi Dinarskog luka” u koji je uključeno i svih 8 hrvatskih nacionalnih parkova i 11 parkova prirode

13.07.2015. (17:46)

UNESCO isključio nominaciju Dinarskog krša iz paketa projekata kojima daje podršku