• Nesporazum?

  Marić: Neće biti promjena za direktore, male i srednje poduzetnike, koji rade puno radno vrijeme

  Zdravko Marić: “Izmjene se ne bi trebale odnositi na članove uprave trgovačkih društava, odnosno direktore, koji su prijavljeni na puno radno vrijeme.” Marić je rekao i da kako tim prijedlogom, kada poduzetnik svom članu uprave ili djelatniku isplaćuje vrstu nagrade u smislu udjela u dobiti ili dionicama – ta vrsta dohotka više neće biti oporezovana kao dohodak od plaće već kao dohodak od kapitala. Promjene za male i srednje poduzetnike (koji rade puno radno vrijeme) će biti samo na bolje.

  Sve će vam lijepo objasniti

  Boris Dežulović: Ponedjeljak, 13.

  Ubitačni Boris Dežulović u novoj kolumni za Novosti: U takvom sustavu vi niste pacijent, već, kako ono, da: ‘klijent’. Razlika je velika: pacijenti se dijele na teže i lakše, a klijenti na one koje imaju dovoljno novca i one koji imaju pun kurac novca, one dakle koji se isplate i one koji se odlično isplate. Oni koji novca nemaju i koji se ne isplate – jednostavno je – nisu klijenti. Oni su pacijenti. Naravno, kod Dežulovića to nikad nije tek još jedan osvrt na temu tjedna, već uvijek ima bonus, neka dodatna vrijednost.

 • Nesporazum?

  Marić: Neće biti promjena za direktore, male i srednje poduzetnike, koji rade puno radno vrijeme

  Zdravko Marić: “Izmjene se ne bi trebale odnositi na članove uprave trgovačkih društava, odnosno direktore, koji su prijavljeni na puno radno vrijeme.” Marić je rekao i da kako tim prijedlogom, kada poduzetnik svom članu uprave ili djelatniku isplaćuje vrstu nagrade u smislu udjela u dobiti ili dionicama – ta vrsta dohotka više neće biti oporezovana kao dohodak od plaće već kao dohodak od kapitala. Promjene za male i srednje poduzetnike (koji rade puno radno vrijeme) će biti samo na bolje.

  Sve će vam lijepo objasniti

  Boris Dežulović: Ponedjeljak, 13.

  Ubitačni Boris Dežulović u novoj kolumni za Novosti: U takvom sustavu vi niste pacijent, već, kako ono, da: ‘klijent’. Razlika je velika: pacijenti se dijele na teže i lakše, a klijenti na one koje imaju dovoljno novca i one koji imaju pun kurac novca, one dakle koji se isplate i one koji se odlično isplate. Oni koji novca nemaju i koji se ne isplate – jednostavno je – nisu klijenti. Oni su pacijenti. Naravno, kod Dežulovića to nikad nije tek još jedan osvrt na temu tjedna, već uvijek ima bonus, neka dodatna vrijednost.