• 15.02. (22:30)

  My way or the highway

  Prof. dr. Kotarski: Multikulturalizam nije uspio, asimilacija je daleko bolja

  Pristup multikulturalizma ne motivira useljenike na prihvaćanje kulturnih obrazaca države domaćina, što onda bitno umanjuje njihove šanse za ostvarenje boljih rezultata u obrazovanju i na tržištu rada. Multikulturalizam postaje sve manje održiv koncept kompatibilan s kvalitetnom integracijom useljenika, a još manje s održavanjem socijalne države i imigracijom – piše prof. dr. Kristijan Kotarski, stručnjak za ekonomsku politiku, za Ekonomski lab u svom drugom tekstu o globalnim migracijama (ovdje prvi dio).

  20.01.2016. (16:09)

  Car je gol

  Žižek: ‘Prezirem pomodnu humanitarnost prema izbjeglicama, Europa ih ne može primiti sve’

  “Prezirem humanitarnost koja je sada tako u modi, pa i u Sloveniji”, izjavio je Slavoj Žižek u raspravi na ljubljanskom “Festivalu tolerancije”. “Iskazivanje naklonosti prema izbjeglicama postalo je jako fancy pa su se Slovenci hvalili koliko će izbjeglica udomiti kod sebe, sve dok izbjeglice nisu postale realnost. Sada takvi pomodni humanitarci uglavnom šute”, kazao je Žižek, poznat po svojim analizama društvene zbilje punim sarkazma. Jutarnji

 • 15.02. (22:30)

  My way or the highway

  Prof. dr. Kotarski: Multikulturalizam nije uspio, asimilacija je daleko bolja

  Pristup multikulturalizma ne motivira useljenike na prihvaćanje kulturnih obrazaca države domaćina, što onda bitno umanjuje njihove šanse za ostvarenje boljih rezultata u obrazovanju i na tržištu rada. Multikulturalizam postaje sve manje održiv koncept kompatibilan s kvalitetnom integracijom useljenika, a još manje s održavanjem socijalne države i imigracijom – piše prof. dr. Kristijan Kotarski, stručnjak za ekonomsku politiku, za Ekonomski lab u svom drugom tekstu o globalnim migracijama (ovdje prvi dio).

  20.01.2016. (16:09)

  Car je gol

  Žižek: ‘Prezirem pomodnu humanitarnost prema izbjeglicama, Europa ih ne može primiti sve’

  “Prezirem humanitarnost koja je sada tako u modi, pa i u Sloveniji”, izjavio je Slavoj Žižek u raspravi na ljubljanskom “Festivalu tolerancije”. “Iskazivanje naklonosti prema izbjeglicama postalo je jako fancy pa su se Slovenci hvalili koliko će izbjeglica udomiti kod sebe, sve dok izbjeglice nisu postale realnost. Sada takvi pomodni humanitarci uglavnom šute”, kazao je Žižek, poznat po svojim analizama društvene zbilje punim sarkazma. Jutarnji