• 06.03. (11:00)

    Detaljno pobrojane sve milijarde: Bože, koliko novca iz godine u godinu dajemo Crkvi, od 2014. do 2019. oko 3,6 milijardi kuna

    Iscrpnije...